Translate website
 

EYFS Staff

 

Torie Closs

Assistant Headteacher for EYFS

 

 

 

 

Enitan Porter-Morris

Hoxton Class Teacher & EYFS Safeguarding Lead

 

 

 

 

Delwara Uddin

Senior Nursery Officer

 

 

 

 

Duygu Bingul

Shoreditch Class Teacher

 

 

 

 

Lindsay Gauthier

Haggerston Class Teacher

 

 

 

 

Renata Semper

Cover Supervisor & Haggerston Class Support

 

 

 

 

Bola Aderinsola

LSA & Shoreditch Class Support

 

 

 

 

Georgina Johnson

Senior LSA & Physical Development Lead

 

 

 

 

Eva Troplini

Senior LSA & Speech and Language Lead

 

 

 

 

Aysha Munim

Cover Teacher